Skip to main content

Prawnicy

Nasza Kancelaria w obecnym kształcie powstała na początku 2005 roku.

Adwokat Anna Czepkowska-Rutkowska

a.czepkowska@post.pl
+48 608–690-670

Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska jest adwokatem z blisko 30-letnim stażem, swoją praktykę zawodową rozpoczęła w 1995 roku jako aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończywszy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996–2000 współpracowała z Kancelarią „Pociej Dubois i Wspólnicy”. Następnie w okresie 2000–2002 była wspólnikiem w Kancelarii „Ufnal Karnkowski i Partnerzy” s.c., by w latach 2002–2005 współtworzyć Kancelarię „A. Czepkowska A. Wesołowska” s.c. Od 2005 roku nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata w swojej własnej kancelarii pod firmą A.Czepkowska-Rutkowska Kancelaria Adwokacka.

Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska specjalizuje się w prawie cywilnym, od 2006 roku prowadząc specjalistyczne wykłady z prawa cywilnego materialnego i procesowego. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych o zapłatę, w tym w szczególności gospodarczych, spraw rodzinnych, włączając sprawy rozwodowe, chętnie podejmuje się prowadzenia tzw. spraw działowych (dział spadku, podział majątku wspólnego małżonków, zniesienie współwłasności). Uczestniczy od lat jako wsparcie prawne w procesach sprzedaży i zakupu nieruchomości, zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, wspierając w kwestiach pracowniczych, transakcjach biznesowych, negocjacjach, procesie tworzenia umów i w sprawach bieżących problemów prawnych, włączając w to prowadzenie sporów sądowych i udział w mediacjach.

Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska od 2013 roku aktywnie uczestniczy pracach warszawskiego samorządu adwokackiego.

Adwokat Diana Gierdal

d.gierdal@kancelaria-adwokacka.pl

Adwokat Diana Gierdal jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, numer wpisu: WAW/ADW/10908.

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 2020–2022 odbywała aplikację adwokacką organizowaną przez Izbę Adwokacką w Warszawie – pod patronatem adw. Anny Czepkowskiej-Rutkowskiej. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej w kwietniu 2023 roku pozytywnie złożyła egzamin adwokacki. Od 2020 roku jest członkiem Sekcji Praw Zwierząt przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W listopadzie 2023 r. rozpoczęła na Uniwersytecie Wrocławskim studia podyplomowe na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka.

Specjalizuje się w doradztwie z obszaru procesu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem sporów budowlanych, spadkowych, z zakresu prawa pracy i prawa zobowiązań oraz sporów z powództwa konsumentów przeciwko bankom, a związanych z roszczeniami wynikającymi z umów kredytowych w walutach obcych, w tym także tzw. „kredytów frankowych”.

Od początku swojej edukacji i kariery prawniczej związana jest również z tematyką prawa i procesu karnego. Z powodzeniem zastępuje klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych przed wszelkimi organami i na każdym etapie postępowania, w tym na etapie przedprocesowym, procesowym, a także w postepowaniach przygotowawczych i wykonawczych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z polskimi kancelariami prawnymi. Poza prawem interesuje się naukami przyrodniczymi w tym również medycyną i kosmetologią. W roku 2015 uzyskała tytuł licencjata na kierunku kosmetologia. W przyszłości zamierza rozwijać swoją praktykę w sprawach błędów medycznych.

Adwokat Joanna Kasper

j.kasper@kancelaria-adwokacka.pl

Adwokat Joanna Kasper jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu WAW/Adw/5779). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych: Prawo Medyczne i Bioetyka. Ukończyła aplikację adwokacką w Warszawie.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej — głównie klientów indywidualnych kancelarii. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie cywilnym. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych tj. m.in.: rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, wykonywanie władzy rodzicielskiej czy podział majątku wspólnego małżonków.

Do powierzonych spraw podchodzi indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. W czasie wolnym jeździ konno, wędruje po górach, pływa i żegluje.

Apl. adw. Krystian Kozikowski

k.kozikowski@kancelaria-adwokacka.pl

Aplikant adwokacki Krystian Kozikowski jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie – nr wpisu WAW/Apl/8494.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych już w czasie trwania studiów. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i karnego.

Prywatnie fan wycieczek offroadowych oraz dobrego kina.

Apl. adw. Magdalena Czepkowska

m.czepkowska@kancelaria-adwokacka.pl

Magdalena Halina Czepkowska jest aplikantem adwokackim (numer wpisu WAW/APL/8911), w 2022 r. zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, do jej zainteresowań zawodowych należą prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne, prawo lotnicze i prawo cywilne.

Prywatnie interesuje się kynologią, lubi czytać reportaże i oglądać filmy dokumentalne.

Apl. adw. Sylwia Cyperling

s.cyperling@kancelaria-adwokacka.pl

Sylwia Cyperling jest aplikantem adwokackim. Wspiera prawników Kancelarii w czynnościach z zakresu obsługi prawnej klientów, w tym zastępstwa procesowego. Do jej zainteresowań zawodowych należy prawo cywilne, prawo budowlane, prawo karne.

Sylwia Cyperling jest absolwentką studiów na kierunku Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła również studia o tematyce europejskiej oraz uzyskała tytuł magistra zarządzania w języku angielskim (MA IBM) w Akademii Leona Koźmińskiego.

W wolnym czasie podróżuje oraz doskonali naukę języków obcych.

Języki: angielski, włoski.

Katarzyna Struk

k.struk@kancelaria-adwokacka.pl

Pracownik administracyjno-biurowy.

Do jej głównych zadań należy zapewnienie sprawnego i profesjonalnego funkcjonowania sekretariatu  oraz obsługa programów informatycznych kancelarii. Wspiera zespół w bieżącej pracy, głównie w kontaktach z klientami , z sądami i urzędami oraz w innych pracach administracyjnych. Koordynuje obieg korespondencji. Dba o prawidłowe przechowywanie i rejestrację  akt.