USŁUGI

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w następujących obszarach prawnych:
 • prawo cywilne:
  • rzeczowe
  • zobowiązania
  • spadkowe
  • rodzinne (w tym rozwody)
  • obrót nieruchomościami
 • prawo pracy
 • prawo gospodarcze i handlowe (w tym łączenie, podział, przejęcia spółek)
 • ochrona konkurencji
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawo karne (w tym karnoskarbowe)

Ponadto:

 • sporządzamy opinie dotyczące wybranych zagadnień prawa polskiego
 • sporządzamy wszelkie umowy zawierane w obrocie cywilnym i gospodarczym
 • uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach handlowych
 • przeprowadzamy audyty prawne

Wszystkim naszym klientom oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.