PRAWNICY

Nasza Kancelaria w obecnym kształcie powstała na początku 2005 roku.

Adwokat Anna Czepkowska-Rutkowska

jej założycielka, swoją praktykę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Kancelarii „Pociej Dubois i Wspólnicy”. Następnie współtworzyła Kancelarię „Ufnal Karnkowski i Partnerzy”, a w 2002 roku założyła Kancelarię „A. Czepkowska A. Wesołowska” s.c.

Anna Czepkowska-Rutkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Na przestrzeni lat doradzała wielu przedsiębiorstwom w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego. Asystowała przy licznych transakcjach handlowych, w tym o międzynarodowym charakterze.

Od września 2013 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Robert Michalski

specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań. Prowadzi negocjacje umów handlowych. Reprezentuje Klientów przed Sądami zajmując się na co dzień procedurą cywilną, w szczególności obejmującą zagadnienia gospodarcze. Posiada doświadczenie w sprawach karnych. Współpracuje z szerokim gronem kancelarii prawnych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat Joanna Kasper

ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada dyplom Master (LL.M) w zakresie francuskiego oraz międzynarodowego prawa gospodarczego Wydział Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie, W 2012 roku ukończyła dodatkowo podyplomowe studia „Prawo medyczne i bioetyka” na na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Włada biegle językiem francuskim, posługuje się też jezykiem angielskim.

Aplikant Adwokacki Aleksandra Górska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem rodzinnym. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Aplikant Adwokacki Diana Gierdal

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w cywilnym prawie procesowym, w szczególności sporami budowlanymi. Występuje przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w sporach z zakresu prawa pracy, a także w sprawach karnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kilkoma kancelariami prawnymi. Posługuje się językiem angielskim.